Uitfrezen van wortels

Ecobois - Uitfrezen van wortels

Uitfrezen van wortels

Het uitfrezen van boomwortels is een proces waarbij resterende wortels, na het verwijderen van een boom, vergruisd en verwijderd worden uit de grond met behulp van een freesmachine. Wij schatten eerst de grootte en locatie van de resterende wortels in, om te voorkomen dat dieper gelegen wortels, die essentieel zijn voor de stabiliteit van naburige structuren, worden beschadigd. De freesmachine heeft verschillende maten van snijtanden om verschillende maten van wortels te kunnen frezen.

Het uitfrezen van boomwortels biedt verschillende voordelen, zoals het vrijmaken van de grond voor nieuwe beplanting of bouwwerkzaamheden en het verminderen van de kans op schade aan naburige structuren. Bovendien vermindert het de kans op nieuwe boomgroei uit de resterende wortels, die anders opnieuw zouden kunnen uitgroeien tot een nieuwe boom.

Het uitfrezen van boomwortels laat je het best over aan onze professionele boomverzorgers, omdat het gevaarlijk kan zijn en de wortels beschadigd kunnen raken als het proces niet correct wordt uitgevoerd. We hechten veel belang aan een correcte uitvoering van dit proces zodat er geen schade wordt toegebracht aan de wortels of aan de naburige planten.

Heb je boomwortels die uitgefreesd moeten worden?
Neem contact met ons op voor een professionele en veilige oplossing!