Terrein bouwklaar maken

Ecobois - Bouwrijp maken

Terrein bouwklaar maken

Wij beschikken over een breed gamma aan machines en gereedschappen, daardoor zijn we in staat om terreinen bouwklaar te maken. Dit realiseren we door het verwijderen van bomen, struiken en ander groen, het uitfrezen van boomwortels en het egaliseren van het terrein. Met onze gespecialiseerde kennis en apparatuur kunnen we efficiënt en veilig te werk gaan, zodat er een solide basis ontstaat voor jouw bouwwerkzaamheden.

We zijn vertrouwd met terreinen die zich in allerlei verschillende toestanden bevinden. Zo verwijderen wij restafval, allerhande materialen, plastiek,… we gaan met andere woorden voor een volledige opkuis. Zo kunnen wij zelfs in de moeilijkste omstandigheden een terrein bouwrijp maken.

Heb je een terrein of stuk grond dat bouwklaar gemaakt moet worden?
Neem contact met ons op voor een professionele en veilige oplossing!